INTEGRITET OCH PERSON­UPPGIFTER

Hur vi hanterar personuppgifter

Vi på RelyITS ser till att förhindra obehörig åtkomst, spridning och annan otillbörlig behandling av personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna med fullständig sekretess och säkerställer tillgängligheten till personuppgifterna i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

I våra åtaganden tillämpar vi rimliga och lämpliga tekniska åtgärder för att skydda den informationen som vi behandlar, med hänsyn till typen av personuppgifter.

Personuppgifter överförs till och lagras i säkra och fristående driftsmiljöer som endast RelyITS uppdragsgivare, medarbetare och underleverantörer har åtkomst till. Vi säkerställer även att våra underleverantörer hanterar personuppgifter enligt ovan.

Hur länge vi lagrar personuppgifter

RelyITS sparar endast personuppgifter så länge som det behövs för angivet ändamål, för att kunna fullgöra åtaganden gentemot våra uppdragsgivare samt fullgöra rättsliga förpliktelser i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Då ett uppdrag från en kund avslutas kommer vi så snart det är möjligt att på ett säkert sätt återlämna uppgifterna till uppdragsgivaren.

VILL DU VETA MER?

Hör av dig till oss så ska vi berätta mer om hur vi hanterar dina
personuppgifter.

Kort om oss
RelyITS är företaget som aldrig glömmer bort att det är nyttan för dig och ditt företag som avgör om våra lösningar blir framgångsrika.

Integritet och personuppgifter
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter