INTEGRATION SOM TJÄNST

INTEGRATION MED MAXIMAL FLEXIBILITET

Den stora skillnaden mellan Integration som tjänst och traditionell systemintegration är att med Integration som tjänst, så kopplas de olika systemen och applikationerna ihop i en molntjänst. Den stora fördelen är att det förenklar integrationer mot partners såsom leverantörer och återförsäljare mm.

Integration som tjänst gör också att företaget slipper investera i egen hård- och mjukvara, vilket gör att den även lämpar sig väl som lösning när endast interna system ska integreras.

RelyITS ansvarar för allt från implementeringsprocessen till drift, inklusive versionshantering och övervakning. Detta innebär också att ditt företag kan lägga resurserna där de gör mest nytta – på kärnverksamheten.

Så fungerar Integration som tjänst

På en server i företagets IT-miljö installerar vi en agent som gör att integrationsservern i molnet kan kommunicera med de interna IT systemen. Det är det enda som behöver göras i det lokala nätverket.

I den centralt placerade integrationsservern bygger vi sedan alla kopplingar såväl mellan företagets egna system och applikationer, som till och från de system som finns hos företagets partners.

Med vår integrationslösning får du maximal flexibilitet. Ska data integreras i realtid, via batcher eller i sk long running transactions? Ska processerna vara tids- eller händelsestyrda? Baserat på företagets nuvarande och kommande behov så utformar vi den lösning som bäst stödjer verksamheten.

VILL DU VETA MER?

Låt oss berätta mer om vad vi kan hjälpa just dig med.

Kort om oss
RelyITS är företaget som aldrig glömmer bort att det är nyttan för dig och ditt företag som avgör om våra lösningar blir framgångsrika.

Integritet och personuppgifter
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter