INTEGRATIONS-PLATTFORMEN GHOSTNODES

SYSTEMINTEGRATIONER I EGEN REGI

Ett av RelyITS kärnområden är integration som tjänst. Denna lösning bygger på att vi sköter allt från utveckling och förvaltning till serverdrift. Allt som krävs helt enkelt. Det enda du behöver är i vissa fall en agent installerad på en server i den egna driftmiljön.

För vissa behov kan det dock vara en bättre lösning att sköta alla systemintegrationer själv. Framförallt är det ett intressant alternativ för större företag och organisationer som har en egen utvecklings- och förvaltningsorganisation.

För dessa ändamål erbjuder vi plattformen GhostNodes. Det är en mycket kompetent, distribuerad, kraftfull, fullt programmerbar och dynamisk plattform som bygger på att man sätter samman komponenter till flöden. Plattformen är designad för hantering av IoT (Internet of Things) i stora komplexa nätverk av komponenter.

Vi har genomfört ett antal tekniska implementationer med GhostNodes med såväl hög funktionell komplexitet som höga transaktionsvolymer och med omfattande distribution av ändpunkter.

Kontakta oss för mer information, referenser och en djupare teknisk beskrivning av GhostNodes.

 

GhostNodes

VILL DU VETA MER?

Låt oss berätta mer om vad vi kan hjälpa just dig med.

Kort om oss
RelyITS är företaget som aldrig glömmer bort att det är nyttan för dig och ditt företag som avgör om våra lösningar blir framgångsrika.

Integritet och personuppgifter
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter