LÖNE- OCH HR-SYSTEM

Toppkompetens inom löne- och HR-system

När vi startade RelyITS gjorde vi det med en bakgrund i utveckling och förvaltning av löne- och HR-system och det var under lång tid vår kärnverksamhet. Sedan dess har vi breddat vår portfölj av tjänster, men vi har fortfarande absolut toppkompetens inom detta område.

Det vi gör som skiljer oss från de flesta andra leverantörer är att vi inte bara utvecklar och förvaltar löne- och HR-system, vi arbetar även mycket med integrationer till och från dessa system. Alltså att koppla ihop löne- och HR-systemen med företagets andra verksamhetssystem.

Ett exempel kan vara att koppla ihop företagets tidrapportering med lönesystemet, för automatiserad lönehantering. Ett annat är att se till att korrekta verifikationer hamnar i bokföringssystemet direkt när lönerna betalats ut. Detta är bara två exempel på integrationer som höjer såväl effektiviteten som kvaliteten inom företaget.

VILL DU VETA MER?

Låt oss berätta mer om vad vi kan hjälpa just dig med.

Kort om oss
RelyITS är företaget som aldrig glömmer bort att det är nyttan för dig och ditt företag som avgör om våra lösningar blir framgångsrika.

Integritet och personuppgifter
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter