SYSTEM­INTEGRATION

Systemintegration är det som gör IT effektivt på riktigt

I såväl små som stora företag och organisationer finns ett antal olika IT-system och applikationer som vart och ett löser specifika uppgifter, kopplade till verksamheten. Varje system är avsett för ett visst område, det kan till exempel vara ekonomi, löner, lagerhållning, e-handel, dokumenthantering mm.

För att effektivisera och förbättra verksamheten finns ofta ett behov att låta dessa system utbyta information med varandra – att integrera de olika systemen.

Det traditionella sättet att göra detta har varit genom att utveckla systemintegration på plats i företagets eller organisationens egen IT-miljö. Och det sättet kan fortfarande vara det bästa för vissa behov.

I en alltmer komplex värld så har behoven förändrats. Idag är det vanligt – ofta ett krav – att även kunna integrera med system utanför det egna företaget eller organisationen. Det kan handla om att integrera mot återförsäljare, leverantörer, betalningslösningar eller andra typer av partners. För dessa lösningar är det oftast enklare och mer kostnadseffektivt att köpa systemintegration som en tjänst.

På RelyITS ser vi till så att du får den systemintegration som passar ditt företag och dina behov bäst.

VILL DU VETA MER?

Låt oss berätta mer om vad vi kan hjälpa just dig med.

Kort om oss
RelyITS är företaget som aldrig glömmer bort att det är nyttan för dig och ditt företag som avgör om våra lösningar blir framgångsrika.

Integritet och personuppgifter
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter